21 września działająca przy Związku Szlachty Polskiej Szkoła Wiedzy o Polsce na powitanie nowego roku szkolnego zorganizowała bardzo nietypową i niezwykłą imprezę.

Przeprowadzono grę terenową „Drogami polskiego Żytomierza”. Jej celem było sprawdzenie, jak uczniowie radzą sobie z polską gramatyką i prawidłową wymową oraz w jakim stopniu są zorientowani w polskiej kulturze, historii, literaturze i muzyce.

Ważnym sprawdzianem było także przekonanie się, czy znają miejsca w Żytomierzu związane z Polakami i polską kulturą.

Uczniowie mieli np. wskazać: Dom Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego, ruiny klasztoru Jezuitów, pomnik Jana Pawła II, kościół św. Jana z Dukli, dom, gdzie urodził się Jarosław Dąbrowski, dom w którym mieszkał Józef Ignacy Kraszewski, Filharmonię (dawny Teatr Polski) i miejsce, gdzie kiedyś stał dom Juliusza Zarębskiego.

Drogą losowania wyłoniono dwie drużyny. Aby móc otrzymać zadanie i odgadnąć dany obiekt, uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania.

Oto niektóre z pytań:

„Jak wyglądał polski herb w czasach PRL-u?”, „Hymn rycerstwa polskiego?”, „Co oznacza nazwa »Wołyńskie Ateny«?”, „Jakich tematów nie wolno poruszać w eleganckiej rozmowie towarzyskiej?”, „Szybko i pięknie przeczytać łamaniec językowy”, „Jak wyglądał herb powstańców styczniowych i jakie było ich hasło?”, „I.J. Paderewski był fundatorem pomnika jednej z największych polskich bitew, jaka to bitwa? Jaki to pomnik?” etc.

Wrażenia i komentarze uczestników:

„Mnie się bardzo spodobało. Pytania były ciekawe, dowiedziałem się wiele ciekawego o swoim mieście”, powiedział Eugeniusz Zubenko lat 15, uczeń Szkoły Wiedzy o Polsce.

„Quest był cudowny, pouczający, tego w Żytomierzu jeszcze nikt nie organizował. Jestem dumna, że byliśmy pierwsi i cieszę się, że byłam uczestnikiem takiej energicznej i intelektualnej grupy”, mówiła Wiktoria Mydzyn, aktywny członek Zjednoczenia Szlachty Polskiej, jedna z organizatorek miejskiej gry terenowej.

„Bardzo mi się spodobało, to było poznawcze, wesołe i bardzo ciekawe. Ważne było to, że mieliśmy okazję nie tylko dowiedzieć się czegoś interesującego, ale i podzielić się swoją wiedzą z innymi. Taki mały sprawdzian, no i dzięki bieganiu – spalone kalorie”, wspominała Anna Arabska, uczennica Szkoły Wiedzy o Polsce.

„Było bardzo ciekawie, zwłaszcza to, że było to wszystko na świeżym powietrzu. Zobaczyliśmy na własne oczy miejsca, które są związane z Polakami, poznaliśmy nowych ludzi, odświeżyliśmy naszą wiedzę o Polsce”, mówili bracia Michał i Oleg Tołstowie, nowi członkowie Zjednoczenia Szlachty Polskiej.

„Wszystko bardzo mi się podobało. Pytania były interesujące i w miarę trudne. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, których nie wiedziałam wcześniej, na przykład tego, że Józef Piłsudski lubił stawiać pasjansa”, mówiła zadowolona Natalia Markowicz, członek Zjednoczenia Szlachty Polskiej.

„Najbardziej mi się spodobało pokonanie dynamicznego biegu i sprawdzanie wiedzy. Wiele dowiedziałem się o starych domach Żytomierza. Do questu nie wiedziałem, gdzie był dom Zarębskiego”, powiedział Anton Markowicz lat 16, uczeń Szkoły Wiedzy o Polsce.

Szkoła Wiedzy o Polsce istnieje od października 2013 roku. Na początku były dwie grupy (dorosłych i dzieci), po ok. 10 osób w każdej. Zajęcia prowadzono raz w tygodniu dla każdej grupy. Naszym celem było nie tylko nauczanie języka polskiego, ale przede wszystkim odrodzenie tradycji naszych przodków, zapoznanie uczniów z polską literaturą, historią i sztuką. Pierwszymi imprezami były andrzejki i wieczór wigilijny.

Od 2014 roku liczba dorosłych uczniów zwiększyła się, obecnie mamy trzy grupy.

Nauczycielką grupy dziecięcej jest Anna Denisewicz. Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy, przy szkole nr 36.

Dorośli i młodzież mają zajęcia przy ulicy Czechowa 1, w lokalu, który nam łaskawie użyczył pan Michał Łagowski, członek Zjednoczenia od grudnia 2013 roku. Są podzieleni na dwie grupy – dorośli spotykają się w poniedziałki i środy w godz. 18.00-19.30; natomiast młodzież (15-16 lat) w środy w godz. 16.45-17.45 i w piątki w godz. 16.00- 18.15. Nauczycielką obu grup jest Irena Zagladko.

Liczba uczniów języka polskiego stale wzrasta. Dorośli nie zawsze mają czas, by chodzić na lekcje języka polskiego − wielu z nich ma małe dzieci, natomiast starają się brać udział w imprezach kulturalnych. W sumie na początku nowego roku szkolnego mamy ponad 20 nowych uczniów, w tym dorosłych i młodzież.

Lato 2014 było bogate w różne wycieczki i wędrówki, nazwaliśmy je „wędrujące lato”. Zwiedziliśmy wiele miejsc na Żytomierszczyźnie związanych z Polakami.

Byliśmy w Berdyczowie, Radomyślu, Korostyszowie i Aleksandrii. Zorganizowane były także dwie wycieczki na Cmentarz Polski w Żytomierzu. Jedną prowadziła niżej podpisana, natomiast przewodnikiem drugiej był Rusłan Kondratiuk, bardzo znany w Żytomierzu archiwista i badacz historyczny.

No i oczywiście quest „Drogami Polskiego Żytomierza”. Dla żytomierzan to nowa, niezwykła i kreatywna forma, więc zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następnej grze!