Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie żytomierskiej Szkoły Wiedzy o Polsce ponownie zasiedli w szkolnych ławkach, by kontynuować naukę języka polskiego.

− Lekcje języka polskiego będą się odbywały poniedziałki i środy. Podczas tych zajęć dzieci będą się również uczyły funkcjonowania w grupie. Nie zabraknie na nich malowania, tańczenia, bawienia się w różne gry i zabawy. Opiekować się nimi będzie Anna Denysiewicz, która bardzo lubi pracę z uczniami − mówi Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej.

Zajęcia Szkoły Wiedzy o Polsce, fukcjonującej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej, są prowadzone w szkole numer 36.

Pierwsze spotkanie uczniów z nauczycielką odbyło się w połowie września. Po wakacjach mali Polacy chętnie przystąpili do poznawania kraju swoich przodków – jego kultury, języka i tradycji. Na zajęcia przyszło 30 dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Opowiadały o tym, jak spędziły letnie miesiące, o swoich wrażeniach z wycieczek nad morze i do Polski.

Na pierwszej lekcji nauczyły się wierszyka Władysława Bełzy, który zna prawie każdy młody Polak, „Katechizm polskiego dziecka”, zaczynający się od słów: „Kto ty jesteś? Polak mały!”. Autor napisał go w 1900 roku, kiedy Polska wciąż była rozdarta między trzema zaborcami, i do dziś w prosty sposób pokazuje miłość młodych Polaków do ukochanej ojczyzny.

Podczas lekcji dzieciaki śpiewały polskie piosenki, a także bawiły się w różne gry i zabawy. Pod koniec zajęć wszyscy otrzymali pyszne ciasteczka i nauczyli się dwóch nowych słów: „grzyb” i „orzech”.

− Moje dzieci ucieszyły się, gdy się dowiedziały, że w tym roku znów wystartuje Szkoła Wiedzy o Polsce. Podobają im się zajęcia, coraz lepiej mówią po polsku − opowiada pani Nina Dmytrewycz, matka dwójki uczniów. − Dlatego w tym roku zapisałam do tej szkoły swoją młodszą córeczkę. Zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób, duży nacisk jest położony na dialog i wszechstronny rozwój dziecka. One w domu chętnie opowiadają o swoich lekcjach.