4 grudnia w Żytomierzu odbył się I etap Olimpiady Historii Polski dla młodzieży szkolnej na Ukrainie, zorganizowany przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz żytomierskim Zjednoczeniem Szlachty Polskiej. Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach.

Przez półtorej godziny 20 uczniów klas IX, X i XI z Żytomierza, Nowogrodu Wołyńskiego i Emilczyna sprawdzało swoją znajomość dziejów Polski. Po trudnych i stresujących chwilach uczestnicy olimpiady obejrzeli występ słowno-muzyczny, przeplatany wierszami i pieśniami patriotycznymi w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Wokalnego Domu Polskiego „Kwiaty”pod kierownictwem Łarysy Bojko. Na koniec na wszystkich czekał wykwintny posiłek.

Wyniki pracy uczestników olimpiady zostaną opublikowane dwa tygodnie po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych ze wszystkich miast, w których się odbywała, czyli, oprócz Żytomierza, z Czerniowiec, Chmielnickiego, Lwowa, Łucka, Kijowa oraz Odessy.

Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody – oprócz rzeczowych, miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce, a także stypendia.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Etapy: okręgowy i centralny odbędą się w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. O miejscu i terminie ich organizacji Komitet Główny Olimpiady będzie informować na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy powodzenia!