18 aktywistów z polskich organizacji z Żytomierszczyzny uczestniczyło w projekcie „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”, zorganizowanym w Nasutowie koło Lublina przez Fundację Sempre a Frente we współpracy ze Związkiem Szlachty na Żytomierszczyźnie. Projekt jest finansowany ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i skierowany do młodzieży z obwodu Żytomierskiego na Ukrainie.

 

Agata Koszarna,

koordynatorka projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”:

„Zaczęliśmy od próby stworzenia stron internetowych organizacji, tak żeby były łatwo dostępne dla innych, zarówno dla mieszkańców Żytomierza, jak i dla organizacji z Polski, które chciałyby współpracować z danymi organizacjami.

Następnie młodzi liderzy z Żytomierszczyzny pojechali do Polski, żeby wziąć udział w warsztatach z zakresu animacji społeczności lokalnych, w trakcie których dowiedzieli się m.in., jak dotrzeć do środowisk lokalnych, a także poznawali kulturę polską.

Kolejnym etapem było szkolenie związane z zarządzaniem projektem. W jego trakcie uczyliśmy się, jak promować swoje pomysły, jak kierować grupą, jak współpracować podczas realizacji projektu. No i oczywiście poznawaliśmy zasady fundraisingu, tj. pozyskiwania pieniędzy zarówno od osób indywidualnych, jak i firm. Dowiedzieliśmy się m.in., jak się dociera do sponsorów, jak przygotowuje promocję w Internecie. Te warsztaty prowadziły trenerki z Brazylii.

Obecnie jest realizowany kolejny etap projektu, czyli staż w organizacjach pozarządowych w Lublinie. W czasie dwutygodniowego stażu nastawionego na nabywanie praktycznych umiejętności jego uczestnicy dowiadują się, jak faktycznie wygląda praca w NGO. Przyglądanie się z bliska działalności organizacji jest doskonałą okazją do tego, by czerpać inspirację do tworzenia własnych projektów, by podpatrzeć pomysły, które można wykorzystać w pracy własnej organizacji.

Młodzież została podzielona na grupy trzy- lub czteroosobowe, które mają swoich mentorów, czyli opiekunów stażu.

Po zakończeniu stażu nastąpi kolejny etap projektu – tworzenie własnych inicjatyw, które będą realizowanie w obwodzie żytomierskim.

 

Michał Tolstow,

Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie:

„Chcę podziękować organizatorom programu za przygotowanie tego niezwykle pożytecznego szkolenia, za możliwość poznania nowych i ciekawych ludzi. Nauka w formie gier edukacyjnych była dla nas niezwykle ciekawa. Dzięki temu materiał można było bardzo łatwo zapamiętać. Oprócz tego było wiele zajęć praktycznych, w trakcie których byliśmy dzielenie na grupy, co jeszcze mocniej nas zjednoczyło. Krótko mówiąc, wszystko było super!”.

 

Irena Kowal,

Polski Centrum Oświaty i Nauki w Żytomierzu:

„Osobiście było to dla mnie niezwykle pożyteczne doświadczenie, bo miałam możliwość uzyskać przydatne informacje i opanować użyteczne w pracy umiejętności nie tylko od naszych trenerów, ale od wszystkich ludzi, z którymi współpracowałam. Mam nadzieję, że w przyszłości będę współpracowała z organizacją, która opracowała ten projekt”.

 

Andrzej Szmidt, 

Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie:

„Drugi etap miał dla mnie bardziej zawodowy charakter – powiedział Andrzej. – Musieliśmy wymyślić projekt, który chcemy zrealizować w Żytomierzu. Przyznaję, trudno było stworzyć coś ekstra, coś, co rzeczywiście jest  potrzebne. Potem etapami pracowaliśmy nad tym, żeby ten pomysł przekształcić w projekt”.

 

Natalja Kostecka-Iszczuk, 

prezes Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie:

„Takie projekty są niezwykle przydatne dla młodych Polaków z Żytomierszczyzny. Przyszli liderzy mają okazję odbyć staż, nabyć potrzebne umiejętności, które bardzo przydadzą im się w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki takim projektom, w przyszłości, polskie środowisko może się zjednoczyć i wzmocnić swój wpływ na Żytomierszczyźnie. A najważniejsze – młodzi ludzie z różnych polskich organizacji zjednoczyli się, zaprzyjaźnili i nauczyli się współdziałać w osiągnięciu postawionych celów. I to z pewnością przyniesie swoje owoce w przyszłości”.

Alina Dębicka