Aktywiści Związku Szlachty na Żytomierszczyźnie uczestniczyli w projekcie „Szkoła lidera polonijnego „Ja – Lider”, zorganizowanym w Teresinie koło Warszawy przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

W ciągu 9 dni (od 25 lipca– do 3 sierpnia) członkowie polskich organizacji społecznych z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy poznawali na warsztatach w Polsce, jak organizować skuteczną komunikację i efektywny zespół, jaką jest rola lidera w grupie, co to znaczy motywowanie do działania, elementy asertywnego reagowania na sytuacje trudne, uczyli się, jak zarządzać projektem społecznym. Aktywiści polskich opanowywali też zasady poprawnej polszczyzny, polskiej etykiety językowej i słownictwa polskiego w podstawowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz uczyli się historii Polski.

Wrażenia uczestników

– Po długiej drodze mieliśmy zabawy, którzy mają na celu „złamanie lodu”, zapoznanie się, cwiczenia pamięci oraz uwagi. Dalej w ciągu dni warsztatów mieliśmy naprawdę ciekawe zajęcia z kompetencji liderskich i społecznych prowadzone przez Zbigniewa Żuka, jednego z najsłynniejszych w Polsce trenerów liderzy, gdzie uczyliśmy działać jako spójny zespoł, dowiedzieliśmy o różnice lidera od szefa, a także o rolach ludzi w zespole i jak lider może motywować różnych ludzi do działania.

Alla Kostecka

uczestnik projektu, członek Związku Szlachty na Żytomierszczyźnie

– Po przyjździe do Teresina, wzięliśmy w udział w zajęciach na zapoznanie, ponieważ na szkolenia przyjechało 50 osób z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy. Zajęcia byli prowadzone pzrez organizację „Mówiący Kij” na świeżym leśnym powietrzu w aktywny i dosyć wesoły sposób, dlatego właśnie chętnie graliśmy w gry na uwagę i pamięć, chociaż byliśmy naprawdę zmęczeni po długiej drodze.

Oleksij Łobuniec

uczestnik projektu, członek Związku Szlachty na Żytomierszczyźnie

Następne dwa dni mieliśmy naprawdę ciekawe zajęcia z kompetencji liderskich i społecznych prowadzone przez Zbigniewa Żuka, jednego z najsłynniejszych w Polsce trenerów liderzy, gdzie uczyliśmy działać jako spójny zespoł, dowiedzieliśmy o różnice lidera od szefa, a także o rolach ludzi w zespole i jak lider może motywować różnych ludzi do działania.

Pózniej rozpoczęli się zajęcia z Karoliną Orłowską, ekspertem z tworzenia i zarządzania projektami, gdzie pracowaliśmy w swoich grupach nad swoim mini-projektem, który prezentowaliśmy na ostatnim zajęciu. Na który dostaliśmy dofinansowanie, i który będziemy realizować w Żytomierzu.Nie zabrakło również zwiedzania i atrakcji z których najbardziej zapamiętali się: termy w Mszczonowie, kościół i klasztor w Niepokalanowie, majątek i ogródek rodu Radziwiłów, a takżę zwiedzanie Senatu RP, Starego miasta i muzeum Warszawskiego Powstania w Warszawie.

Wracaliśmy do domu pełne pozytywnych wrażeń, nowych znajomości i pewności tego, że wszystko da się zrobić z wiarą w siebie!!!

Składamy najserdeczniejsze podziękowania Fundacji Wolność i Demokracja za organizację takiego niesamowicie ciekawego pobytu.

Uczestnicy projektu  „Szkoła lidera polonijnego „Ja – Lider”