24 listopada br. o godz. 11.00 w Obwodowej Bibliotece w Żytomierzu rozpoczęła się – podobnie jak jeszcze w 10 ukraińskich miastach – III edycja Olimpiady Historii Polski na Wschodzie. Jej organizatorem są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, reprezentowane w Żytomierzu przez Szkołę Wiedzy o Polsce przy Związku Szlachty Polskiej. Do I etapu przystąpiło 17 uczniów z Żytomierza, Nowej Borowej i Korestenia. W ciągu 90 minut rozwiązywali zadania testowe, sprawdzające znajomość faktów z historii Polski i źródeł historycznych, które je poświadczają. Pytano o daty, testowano umiejętność czytania map, obrazów i fotografii. Wyniki eliminacji I etapu zostaną ogłoszone na stronie www.wid.org.pl przed 15 grudniem br. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu olimpiady.