5 czerwca br. jubileusz 85. lecia obchodzi pani Jarosława Pawluk. Znamy ją jako poetkę i tłumaczkę, autorkę licznych zbiórek poetyckich. Jest to człowiek o wielkim poczuciu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Wychowana w rodzinie ukraińsko-polskiej pani Jarosława swym życiem i twórczością oddana jest jednocześnie i Ukrainie i Polsce.

Z okazji jubileuszu składamy na ręce pani Jarosławy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, pomyślności i wszelkich łask Bożych!

Do swego jubileuszu pani Jarosława wydała nową książkę „W imię prawdy i dobroci”, na prezentację której zaprasza wszystkich miłośników słowa poetyckiego.

Prezentacja odbędzie się 13 czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w pomieszczeniu Żytomierskiej obwodowej biblioteki dla dzieci (ul. Puszkińska 36).

Dom Polski w Żytomierzu