W WARSZAWIE ODBYŁ SIĘ III ETAP III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE I BIAŁORUSI 2018/19

Do Warszawy na dwuetapowy egzamin przyjechała 19-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Wyniki zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 4 lipca 2019 roku w Belwederze z udziałem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Warszawy przyjechało 19 uczniów szkół polonijnych z Ukrainy i Białorusi, na III finałowy etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi. Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego, uczestnicy przystąpili do egzaminu pisemnego oraz ustnego. W komisji egzaminacyjnej zasiedli członkowie Komitetu Głównego Olimpiady składającego się z profesorów państwowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski

I etap III. Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbył się w dniu 24 listopada 2018 r. o godz. 11.00, w 12 miastach Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnicki oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi. W etapie szkolnym udział wzięło ponad 300 dzieci z trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących. Uczniowie musieli w przeciągu godziny  uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 79 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych: Ogólnokształcącej Szkole nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli polskich na Ukrainie oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Lista laureatów III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Miejsce 1:        Danuta Stefanko         uczennica        Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Miejsce 2:        Anna Gliwińska           uczennica Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnym

Miejsce 3:        Daria Czudnowska    uczennica        Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie

Miejsce 4:        Świętosław Żdaniuk               uczeń Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu

Miejsce 5:        Helena Kurnicka uczennica                Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny   oraz Maksym Marczenko uczeń Polskiej  Szkoła Sobotnia przy ZNP

Finaliści III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Andrzej Basiuk            Kijów Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski”

Illa Buszmielow          Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” w Winnicy

Włodzimierz Didkowski       Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki

Danuta Grabowska   Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Władysława Hedz      Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnym

Edward Jakubowicz Szkoła nr 10 im. Marii Magdaleny

Paweł Ładońko           Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie

Alina Pałamarczuk    Związek Polaków “Jedność” z Żmerynki

Katarzyna Szmorgun              Związek Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie

Katarzyna Woznyczka            Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie

Agłaja Zubryczewa    Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropiwnickim

Uczestniczka z Białorusi.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni kontynuowali spotkanie na tarasie Belwederu gdzie była możliwość bezpośrednich rozmów oraz zdjęć z Pierwszą Damą oraz pozostałymi Gośćmi.

Źrodło: Fundacja WiD