Czy można nauczyć się historii albo gramatyki pod otwartym niebem? Albo poprawić mówienie, spacerując po ulicach słynnych miast i wiosek? Dlaczego nie?

Właśnie taką wspaniałą okazję w dniach od 18 czerwca po 1 lipca 2018 roku otrzymały dzieci polskiego pochodzenia uczestniczące w obozie na terytorium Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bołszowcach, który został zorganizowany dzięki staraniom pani Wiesławy Holik przy wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzieciaki nie miały czasu, aby nudzić się, co dwa dni odbywały się bardzo ciekawe wycieczki do historycznych zabytków Galicji Wschodniej. Dzięki temu uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie miały okazję zapoznać się historią Lwowa, Stanisławowa, Jazłowca, Halicza, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Okopów Świętej Trójcy, Świrskiego zamku oraz innych słynnych miejsc na historycznych kresach południowo-wschodnich.

Dać uczniom wiedzę – to jeden krok, ale nauczyć ich historii kraju ojców oraz zamiłować w języku i kulturze przodków – są to kroki najtrudniejsze. Wycieczki – to najbardziej skuteczna okazja dla osiągnięcia tego celu, ponieważ ręce mogą dotknąć żywej historii a oczy widzą wszystko, o czym słyszano dopiero na lekcjach i czytano w książkach.

Na dodatek wspólne oglądanie filmów, mianowicie takich jak „Pan Wołodyjowski” pomaga również przedstawić sobie wydarzenia, który odbywały się w tak odległym czasie. Te niezatarte wrażenia i przeżycia są zapamiętane na całe życie.

Gdzie dzieci tam są zabawy!

Gdzie dzieci tam są zabawy! Właśnie nie brakowało ich. Konkurs na ładny pokój, śpiewy, tańce, recytacja wierszy, kwesty, igrzyska sportowe – to wszystko dla budowania jedności oraz rozrywki. Ale nie zapomniano owszem o wierze. Codziennie dzieci uczestniczyły w świętej liturgii i oczywiście Niedziela – dzień Pański.

W niedziele 24 czerwca dzieci z różnych zakątków Ukrainy, w tym uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie, uczestniczyły we Mszy Świętej w szczególnym miejścu jakim jest Kościoł p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bołszowcach.

Czym jest ta świątynia?

Kościół powstał w 1624 z fundacji hetmana Kazanowskiego.Ogromnych zniszczeń kościół i klasztor doznał podczas wojny. W czasach ZSRR znajdował się tu skład zboża i nawozów sztucznych, stajnia dla bydła oraz chlew. W latach 90. katolicy odzyskali budynek, który w 2001 roku w stanie ruiny trafił w ręce ojców Franciszkanów. Dzięki finansowaniu z budżetu Państwa Polskiego udało się wyremontować klasztor i teraz znów służy on dla chwały Pana Boga.

Ten projekt został wykończony dzięki staraniom pani Wiesławy Holik, która tak wiele zrobiła dla odrodzenia Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bołszowcach.

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy nadali dzieciom taką możliwość zobaczyć miejsca, drogie sercu każdego Polaka.

Redakcja, Maryna Grytska Annenkowa, Natalia Iszczuk