19 maja br. mieszkańcy miasta Żytomierza zostali „zaproszeni do Europy”, ponieważ jak co roku, w połowie maja w mieście oraz całej Ukrainie obchodzone są Dni Europy. Na głównej pieszej ulicy miasta Michajłowskiej pojawiły się stoiska przedstawiające kraje europejskie. Polska została przedstawiona jako kraj, który dał światu najbardziej znanych naukowców: Mikołaja Kopernika oraz Marię Składowską-Curię.

Po obiedzie ulicami miasta szli reprezentanci mniejszości narodowych zamieszkali na Żytomierszczyźnie. Najbardziej kolorowo wśród nich wyglądali Polacy – biało-czerwone flagi, balony w kolorach narodowych, biało-czerwone konfederatki to wszystko robiło niesamowite wrażenie na przechodnich. Należy zaznaczyć, że najliczniejszą grupę, reprezentującą mniejszość narodową stanowili właśnie Polacy, dzieci z balonami w ręku to uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce działającej przy Związku Szlachty Polskiej, obecna była młodzież w biało-czerwonych konfederatkach – to część absolwentów Akademii Polskości działającej przy Żytomierskim Polskim Centrum Edukacji i Nauki oraz osoby dorosłe – członkowie tych organizacji polonijnych obwodu żytomierskiego.

Po dotarciu do sceny głównej przedsięwzięcia przedstawicieli mniejszości narodowych wraz z zebranymi mieszkańcami miasta oraz obwodu, wysłuchali przemówienia burmistrza miasta Sergija Suchomłyna oraz wiceministra Gennadia Zubko i wtedy wszyscy razem wypuścili balony w kolorach narodowych, w niebie zrobiło się kolorowe.

Po części oficjalnej przyszła pora na koncert, w którym wzięli udział reprezentanci mniejszości narodowych, w tym Polacy.

Natalia Szumlańska