1 września br. o godz. 15.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole Wiedzy o Polsce, prowadzonej przez Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie. Uczniów i rodziców powitała Pani Prezes Natalia Kostecka – Iszczuk, dyrektor szkoły. Otwierając nowy rok szkolny, przedstawiła zaplanowane działania, podkreślając ich związek z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „W tym rok jubileuszowym – mówiła – proponując lekcje języka polskiego, chcemy dalej rozwijać zainteresowanie Polską, jej kulturą i historią. Zaprosiliśmy do naszej szkoły polonistkę – Panią Teresę Cwalina, delegowaną przez ORPEG”. Pani Prezes przekazała również życzenia z Polski na nowy rok szkolny od Pani Dyrektor Anny Radeckiej i zaprosiła na Pierwszą Lekcję Polskiego. Uczestniczyli w niej wszyscy obecni na uroczystości. W zabawie z literami, rysując je i pisząc, mógł każdy wykazać się znajomością abecadła i być nagrodzonym za swoją pracę.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Teresa Cwalina – nauczycielka skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG