W ubiegłym roku unicjowaliśmy Obwodowe Dyktando w ramach Dnia Języka Ojczystego, który jest obchodzony w świecie 21 lutego (ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku). Liczba chętnych pisać nasze Dyktando za rok wzrosła 3-krotnie, a także naszą inicjatywę podchwycili Polacy mieszkający na wschodzie Ukrainy w Energodarze. Ogólnie w tym roku w Dyktandzie wzięło udział 163 osoby. Przypomnę, że uczestnicy byli podzieleni na kategorie wiekowe i każda z grup miała tekst dostosowany do poziomu chętnych sprawdzić swoje umiejętności. Podział na kategorie jest zasadą niezmienną, ponieważ tylko w ten sposób uczestnicy mają szansę wykazać się wiedzą. Polacy z Energodaru napisali Dyktando 19 lutego. Żytomierszczyzna zaczęła od dorośłych z tzn. III kategorii wiekowa próbowała własnych sił 24 lutego br., z kolei młodzież oraz dzieci 25 lutego (w sobotę) w Żytomierskim Obwodowym Instytucie Studiów Podyplomowych.

Udział w przedsięwzieciu wzięli uczniowie szkół miasta i obwodu, członkowie organizacji polskich Żytomierza i okolic, uczniowie szkół sobotnio-niedzielnych, słuchacze kursów w Domu Polskim oraz osoby prywatne. Serdecznie dziękujemy prezesom, dyrektorom szkół, nauczycielom za zgłoszenie uczestników.

Wyniki Dyktanda:

I grupa wiekowa 

  1. Julianna Iszczuk Szkoła wiedzy o Polsce przy Zjednoczenie Szlachty Polskiej
  2. Roman Subin Polska Szkółka Sobotnia Nowa Borowa (obw. żytomierski)

II grupa wiekowa

  1. Natalia Bileńka Żytomierskie Polskie Cenrum Edukacji i Nauki
  2. Karina Jermagambietowa Żytomierskie Polskie Cenrum Edukacji i Nauki

III grupa wiekowa

  1. Andrzej Racilewicz Żytomierskie Polskie Cenrum Edukacji i Nauki
  2. Natalia Miżygórska Żytomierskie Polskie Cenrum Edukacji i Nauki

 

Energodarski Klub Kultury Polskiej im. H.Sienkiewicza:

I kategoria wiekowa

  1. Nelli Krysiuk
  2. Wiktoria Baczyńska

II kategoria

  1. Anton Szewel
  2. Maria Czepega, Bogdan Zwiagin

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wyników. Prezenty za I i II miejsce, ufundowane są przez Zarząd Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki, zostaną wręczone 15 marca br. w siedzibie Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki przy ul. Kijowskiej 20.

Pozostałym uczestnikom II edycji Dyktanda dziękujemy za udział i życzymy doskonalenia umiejętności oraz zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach promujących naukę języka polskiego.

Serdecznie dziękujemy Rektorowi Żytomierskiego Obwodowego Instytutu Studiów Podyplomowych prof. Igorowi Smaginowi oraz Prorektorowi Mikołajowi Siurawczykowi za możliwość przpeprowadzenia II edycji Dyktanda w pomieszczeniu Instytutu oraz opiekę w trakcie przedsięwzięcia.

Glos.jagiellonia.org