Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy oraz Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie organizują Olimpiadę „Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej” dla uczniów klas maturalnych szkół średnich z terenu działania Konsulatu.

Celem Olimpiady jest popularyzacja idei integracji europejskiej oraz wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej,

rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym, regionalnym i kulturowym;

kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej;

promocja Uniwersytetu Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem studiów na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie klas maturalnych wszystkich szkół średnich z terenu działania Konsulatu RP w Winnicy.

Olimpiada składa się z następujących etapów:

  • Etap I (eliminacje) – praca pisemna w języku polskim w formie testu z wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej – 08 kwietnia 2017 roku
  • Etap II (finał) – rozmowa kwalifikacyjna (w języku polskim), komisji konkursowej z uczestnikami sprawdzająca ich wiedzę i kompetencje- 21 kwietnia 2017 roku

Wszyscy uczestnicy II etapu Olimpiady otrzymają dyplomy Uniwersytetu Opolskiego i Konsulatu RP w Winnicy.

Laureaci oraz zwyczęscy II etapu Olimpiady dostaną atrakcyjne nagrody- studia w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia lub Stosunki Międzynarodowe, bezpłatne kursy nauki języka polskiego w trakcie studiów, bezpłatne tłumaczenie notarialne, stypendia za wyniki w nauce, udział w wycieczce zapoznawczej do Opola, semestralne lub roczne studia w ramach programu Erasmus+, staże studyjne w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Zgłoszenia telefonicznie pod nr.+380977933081

Glos.jagiellonia.org