17 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Kultury w Żytomierzu. Imprezę wsparły finansowo Senat RP oraz Fundacja Wolność i Demokracja.

Przy wigilijnym stole zasiedli zaproszeni przez prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalię Kostecką-Iszczuk uczniowie i nauczyciele Szkoły Wiedzy o Polsce oraz młodzież, dzieci i liczni goście. W świąteczny nastrój wprowadził zebranych Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego pod kierownictwem mistrza Iwana Krasowskiego (istnieje od 1997 roku przy Koledżu Kultury i Sztuki im. I. Ogienki), który wykonał wiele kolęd polskich oraz z innych krajów. Kolędy w języku ukraińskim śpiewali już wszyscy razem.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa Chrystusa wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Na stole wigilijnym nie zabrakło pysznych przysmaków przygotowanych według starych receptur. Dzieczom najbardziej smakowały makowce oraz ciasteczka. Obecni mieli okazję do miłych rozmów przy kawie, a najmłodsi mogli robić świąteczne ozdoby.

Mamy nadzieję, że spotkania opłatkowe polskiej społeczności staną się już tradycją.

FOTOGALERIJA