16 czerwca Dom Polski odwiedziły czcigodne goście: członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pan Andrzej Pająk, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pan Mikołaj Falkowski, pan Bartosz Musiałowicz, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie oraz pani Urszula Filipkowska Kierownik wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Wizyta na celu miała spotkanie z przedstawicielami środowiska polskiego Żytomierza i obwodu, zapoznanie się z ich działalnością i potrzebami.

Po przemówieniach gości każdy uczestnik spotkania wypowiadał się o swej działalności i aktualnych problemach. M. in. głos zabrały pan Mikołaj Warfolomiejew (kierownik artystyczny Teatru Polskiego im. J.Kraszewksiego), pani Mirosława Starowierow (prezes Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów), pani Walentyna Jusupowa (prezes Studenckiego Klubu Polskiego), pani Wiktoria Szewcznko (prezes Polskiego Stowarzyszenia im. J.Lublńskiego w Nowogradzie-Wołyńskim), pan Jan Krasowski (kierownik artystyczny Kameralnego Chóru im. J. Zarębskiego), pan Jerzy Sokalski (redaktor Polskiego Radia – Berdyczów), pani Helena Denisiewicz (członek Związku Szlachty Polskiej), pani Irena Perszko (dyrektor Domu Polskiego), ks. Krzysztof Urbański (parafia Matki Bożej Berdyczowskiej).

Prawie każdy występ zaczynał się od słów podziękowania dla Senatu za wsparcie działalności polonijnej w naszym regionie. Występujące opowiadały o swej działalności, o tym, co się udaje i w czym mają problemy. M.in. pan Jan Krasowski narzekał na brak możliwości wyjazdu chóru na festiwali do Polski. Prezesi organizacji interesowały się czy będą mieli finansowanie swych projektów, złożonych do Fundacji. Nie zabrakło i zarzutów w stronę konsulatu dot. problemów z zapisem na spotkanie z konsulem w sprawie Karty Polaka.

Spotkanie, które trwało około 2 godzin, przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Na zakończenie części oficjalnej pan Senator Andrzej Pająk serdecznie dziękował obecnym za ich pracę społeczną, za zachowanie pamięci o swych korzeniach. Następnie, już w formacie nieoficjalnym każdy mógł indywidualnie porozmawiać z gośćmi.

Jagiellonia.org