16 marca  w Zytomierzu w ramach projektu „Biało-czerwone ABC…” w Szkole wiedzy o Polsce odbyło się spotkanie z konsultantem projektu Panem Doktorem Jerzym Kowalewskim. Tematem spotkania były pytania dotyczące  egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Wśród obecnych – ok. 30 osób – byli Pani Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej Natalia Kostecka-Iszczuk, nauczycielki języka polskiego oraz uczniowie, którzy chcą dokumentalnie potwierdzić swoją znajomość języka polskiego.

Egzamin certyfikatowy składa się z 5 części – Audycji, Gramatyki, Rozumienia tekstu pisanego, Pisania oraz Mówienia. Pan Doktor Kowalewski przydzielił sporo uwagi pisaniu i mówieniu. Uczniowie odkryli dla siebie jak poprawnie  pisać zaproszenia, pozdrowienia, życzenia, ogłoszenia, podania oraz listy i opowiadania. Warto pamiętać, iż przy napisaniu tekstu  liczy się nie tylko poprawność gramatyczna, ale również  bardzo ważne są ortografia, styl oraz kompozycja tekstu. Właśnie jak logicznie i sensownie ułożyć teks dał wskazówki obecnym Pan Doktor Kowalewski.

Druga część wykładu była poświęcona mówieniu.  Pan Doktor nauczył  zasadom poprawnego opisu fotografii, wypowiedzi na wybrany temat oraz jak sobie poradzić przy przedstawieniu sytuacji komunikacyjnej.

1,5 godziny minęły bardzo szybko. „Teraz już wszystko rozumiem! To jest bardzo proste”,- powiedziała Klara Mycjuk, która od niedawna uczy się języka polskiego i chce zdawać egzamin certyfikatowy.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za wspieranie oświaty polskiej na Ukrainie, Panu Doktorowi za poświęcony czas i udzieloną pomoc w przygotowaniu do egzaminu,  a uczniom życzymy powodzenia!

mgr. Irena Zagładźko