11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w Żytomierskiej obwodowej bibliotece, w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Dla Niepodlęgłości” została otwarta – w obecności Konsula Generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego – wystawa historyczna „Polskie drogi do Niepodległości”, przygotowana przez Związek Szlachty Polskiej.

W wernisażu wzięli udział uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła Pani Prezes Natalia Kostecka-Iszczuk. Witając zebranych, wyraziła radość płynącą ze wspólnego świętowania w tak zacnym gronie.

Do wystawy nawiązał w swoim przemówieniu Pan Konsul Generalny, zwracając uwagę na trafność jej tytułu: „Do Niepodległości Polski – powiedział – wiodło wiele dróg”. Zwrócił też uwagę na umiejscowienie wystawy – sąsiaduje z fotografiami obrazującymi walkę o wolność Ukrainy.

O idei wystawy mówił Pan Andrzej Racilewicz, doktor nauk historycznych z Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki. Pani Wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie Natalia Szumlanska oraz Pani Teresa Cwalina, nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG, przekazały życzenia z okazji Święta Niepodległości.

Występ Polskiego Chóru Kameralnego im. Juliusza Zarębskiego pod kierownictwem Pana Jana Krasowskiego z pieśniami patriotycznymi zakończył oficjalną część uroczystości. Od podania – ku uciesze nie tylko najmłodszych uczestników spotkania – świętomarcińskich rogali zaczęła się biesiada. Załączone fotografie świadczą o tym, że świętowano, jak przystało na ten piękny jubileusz niepodległości Polski.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem #FundacjiWolnośćiDemokracja.