10 listopada br. w Domu Kultury odbyła się uroczysta gala przygotowana przez Związek Szlachty Polskiej, na którą przybyli laureaci Konkursu „Niepodległość i Pamięć”, ogłoszonego przez #FundacjęWolnośćiDemokracja. Gości przywitała Pani Prezes Natalia Kostecka-Iszczuk. Przeczytała też list, który do zebranych skierował Pan Prezes Robert Czyżewski. Następnie autorzy konkursowych prac – dodajmy jeszcze, że są to zeszyty prezentujące rodzinną przeszłość – rozmawiali przy stole, przytaczając fragmenty swoich wywiadów. Wyniki konkursu ogłosiła Pani Teresa Cwalina, nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG. Na konkurs napłynęło 72 prace z Kijowa, Nowogrodu Wołyńskiego, Korostyszewa, Żytomierza. Wszystkie one zasługują na uwagę. Przedstawiają historię polskich rodzin, zamieszkujących od wieków Ukrainę. Opowieściom towarzyszą fotografie, mapy, odtworzone w postaci drzewa genealogicznego rodowody, m. in. rodzin szlacheckich. Nagrodę specjalną gali przyznano Szkółce przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Korostyszewie. Pierwszą nagrodę otrzymały siostry Anastazja i Anna Wachowskie (Korostyszew), drugą – Juliana Iszczuk (Żytomierz), trzecią Switłana Szewczenko (Kijów). Wyróżniono autorów 24 prac.

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Teresa Cwalina