31 marca br. w Żytomierzu stanęło do olimpijskich zmagań II etapu III Olimpiady historii Polski na Ukrainie 9 osób, uczniów 10 i 11 klasy z Winnicy, Żytomierza, Żmerynki i Zdołbunowa. Towarzyszyli im ich nauczyciele i najbliżsi; mogli oni również przysłuchiwać się wypowiedziom młodzieży przed komisją egzaminacyjną.

Tradycyjnie już gospodarzem olimpiady, organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, był Związek Szlachty Polskiej w Żytomierzu; miejsca zaś użyczył w tym roku Dom Polski. W skład żytomiersko – kijowskiej komisji egzaminacyjnej wchodzili: Pani Magda Arsenicz – Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, Pan Robert Czyżewski – Prezes Fundacji Wolność i Demokracja, Panowie prof. dr hab. Tomasz Ciesielski i dr hab. Mariusz Sawicki z Uniwersytetu Opolskiego oraz Pani Teresa Cwalina – nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG, Pani Anna Śmigielska – koordynator Projektów i Pan dr Andrzej Racilewicz z Uniwersytetu im. Iwana Franki w Żytomierzu.

II etap olimpiady otworzyło wystąpienie Przewodniczącego komisji – Pana Profesora Tomasza Ciesielskiego; następnie głos zabrali Pani Konsul Magda Arsenicz oraz Pan Prezes Fundacji Wolność i Demokracja – Robert Czyżewski. Gratulowali uczniom zakwalifikowania się do okręgowego etapu i życzyli wszystkim powodzenia w rozpoczynającym się konkursie – w przedstawianiu prezentacji na przygotowany wcześniej temat oraz w odpowiedziach na wylosowane pytania z zakresu historii Polski i z lektury przeczytanej książki z olimpijskiej listy tekstów polecanych.

Od godz. 11.00 do 16.00 trwało konkursowe pytanie młodzieży. Następnie odbyły się – już bez udziału publiczności – obrady komisji i zaraz po nich ogłoszono wyniki II etapu.

Do finału olimpiady, który będzie miał miejsce w Warszawie na przełomie czerwca i lipca, zostali zakwalifikowani: Świętosław Żdaniuk (I miejsce), Alina Pałamarczuk (II miejsce), Włodzimierz Didkowski (III miejsce) i Illa Buszmielow (IV miejsce). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Winnicy. Podziękowano też nauczycielom, którzy pomagają uczniom rozwijać ich zainteresowania historyczne i wspierają w olimpijskich zmaganiach.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem  Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu„Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”

Teresa Cwalina