Dobra szkoła to taka, w której uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy pionu nieedukacyjnego czują się dobrze. Dobra szkoła to także taka, gdzie kształci się uczniów, z których zadowolony będzie przyszły pracodawca. W Szkole Wiedzy o Polsce w Żytomierzu, działającej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej, aktywnie prowadzone są lekcje języka polskiego.

Szkoła Wiedzy o Polsce korzysta z gościnności szkoły nr 36 im. Jarosława Dąbrowskiego w Żytomierzu, znajdującej się w spokojnej i bezpiecznej dzielnicy. Panuje w niej przyjazna atmosfera. Nauczyciele starają się służyć pomocą uczniom w każdej sytuacji. Sala, w której są prowadzone lekcje, jest przestronna, ogrzewana, z roletami umożliwiającymi zaciemnienie pomieszczenia, wyposażona w stoliki i krzesła.

Uczniowie mają możliwość kształcenia i rozwijania kompetencji językowych, zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, budowania poczucia własnej wartości oraz pewności siebie. Nauczyciele stosują metody aktywizujące i motywujące wychowanków do nauki. Podział na klasy jest uwarunkowany liczbą zapisanych na zajęcia, jednak w jednej nie może być więcej niż 25 osób. W tym roku uruchomiono trzy klasy − 1,2 (głównie dzieci 7-9-letnie) i nastolatków.

Zdaniem Natalii Iszczuk, prezes organizacji, przy której działa szkoła, podstawową kwestią jest zrozumienie przez rodziców, że dwujęzyczność to szansa, a nie zagrożenie. − Rodzice i dzieci muszą znać konkretne korzyści z mówienia po polsku – podkreśla prezes Iszczuk. − Dzieci, które na Ukrainie uczą się tego języka, jeśli zechcą, będą mogły w przyszłości zamieszkać i żyć w Polsce.

Według Natalii Iszczuk kraj ten staje się coraz bardziej atrakcyjny i dla młodych mieszkańców Ukrainy otwierają się w nim coraz większe możliwości.

Od nowego roku uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce uczą się z czteroczęściowego podręcznika „Nasz elementarz”, który otrzymali od Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Jest to dla nich i ich rodziców miła niespodzianka, gdyż bezpłatny podręcznik to nowość w polskim systemie edukacji.

− Działalność naszej szkoły opiera się na współpracy nauczycieli i rodziców − mówi Maryna Kozyra, matka ucznia Wiktora. − Każdy rodzic bierze czynny udział w pracy szkoły. Rodzice są proszeni o pomoc w utrzymywaniu porządku i czystości.

− Pragnę dać szansę polskim dzieciom nabycia umiejętności pisania i czytania po polsku oraz poznania historii i geografii kraju przodków − tłumaczy nauczycielka języka polskiego przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej Anna Denysiewicz. − W Szkole Wiedzy o Polsce nasze dzieci mają szansę poszerzyć słownictwo polskie i poznać polską kulturę. Chcemy zainteresować je Polską i wykształcić w nich umiejętność zdobywania wiedzy na jej temat.