W dniu 24.02 odbędzie się I tura olimpiady  „WIEDZY O POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ”zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy dla uczniów klas maturalnych szkół średnich z terenu działania Konsulatu.
Celem Olimpiady jest popularyzacja idei integracji europejskiej oraz wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej oraz rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym, regionalnym i kulturowym; kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej; promocja Uniwersytetu Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem studiów na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.