Mieszkańcy Wołynia Wschodniego uczcili pamięć bohaterów zrywu niepodległościowego z 1863 roku, którzy heroicznie walczyli o wolność pod sztandarami Orła Białego, Pogoni i Michała Archanioła.

14 grudnia 2015 roku w pobliżu kościoła św. Antoniego w centrum Miropola z inicjatywy Zjednoczenia Szlachty Polskiej i Fundacji Wolność i Demokracja (Polska) odsłonięto krzyż i tablicę upamiętniające bitwę Pułku Jazdy Wołyńskiej gen. Edmunda Różyckiego z rosyjskim zaborcą. 17 maja 1863 roku pod Miropolem rozegrała się jedna z pierwszych większych bitew, jakie stoczył niewiele wcześniej sformowany oddział konny gen. Różyckiego, w której rozpędził on kozaków.

Kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli ze szkół ogólnokształcących z Miropola, Połonnego i Żytomierza przybyło, by oddać hołd powstańcom poległym za wolność i niezawisłość. W uroczystości wzięli także udział goście honorowi: Rafał Dzięciołowski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Robert Czyżewski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, przedstawiciele władz samorządowych − Oleksandr Kondratiuk i Waleri Gyndycz, oraz Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

– To był ostatni wspólny wielki zryw niepodległościowy narodów dawnej Rzeczypospolitej − zaznaczyła Natalia Kostecka-Iszczuk. − Musimy pamiętać, że w powstaniu aktywnie uczestniczyli także wybitni Polacy ziemi żytomierskiej, wśród nich: Edmund Różycki, Apollo Korzeniowski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, Anna Henryka Pustowójtówna, Zygmunt Padlewski czy Tadeusz Bobrowski.

– Mylnie jest uważać, że w powstaniu styczniowym walczyli wyłącznie Polacy. Szacujemy, że w szeregach powstańców było ponad 25 proc. Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości – dodał Robert Czyżewski, który bardzo interesująco opowiedział o bitwie pod Miropolem. Zwrócił uwagę na to, że obszar, na którym toczyły się walki, obejmował niemal wszystkie ziemie przedrozbiorowej I Rzeczypospolitej.

Zaszczyt odsłonięcia tablicy przypadł gościom z Polski, inicjatorom upamiętnienia oraz przedstawicielom samorządów Miropola i rejonu romanowskiego. Poświęcenia krzyża i tablicy pamiątkowej dokonał ks. Jarosław Olszewski. Odmówiono również modlitwę w intencji poległych powstańców. Uczestnicy uroczystości wraz z chórem z Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej z Połonnego odśpiewali hymny Polski i Ukrainy oraz piosenkę zespołu Taraka „Podaj rękę Ukrainie”.

Punktem kulminacyjnym ceremonii było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez Rafała Dzięciołowskiego i Roberta Czyżewskiego.

 Biuro prasowe ZSzP