Wśród mieszkańców Żytomierza polskiego pochodzenia co roku rośnie liczba chętnych nauczyć się języka ojczystego i bliżej zapoznać się z historią, kulturą i tradycjami Macierzy. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania wiedzą o Polsce, na początku roku akademickiego zdecydowano otworzyć bezpłatną Szkołę Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej.

Taka decyzja została podjęta przez prezesa organizacji Natalię Kostecką-Iszczuk, ponieważ, odrodzenie tożsamości i pamięci narodowej, wśród Polaków mieszkających na Żytomierszczyźnie jest jednym z głównych zadań statutowych ZSP. Nauczanie prowadzą kwalifikowani nauczyciele (członkowie Zjednoczenia Szlachty Polskiej): Irena Zagladko absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Historii); Anna Denysewycz absolwentka Uniwersytetu im. Iwana Franki i Szkoły nauczania interaktywnego dla nauczycieli, według programu specjalnego kursu: «Aktualne problemy w nauczaniu języka polskiego w szkołach Ukrainy».

Tematy zajęć są bardzo pożyteczne. Lekcje odbywają się w przyjaznej atmosferze. Nauczanie organizowane jest w sposób kreatywny, oprócz wykładów studenci oglądają filmy o polskiej historii, kulturze, sztuce i tradycjach narodowych. Szkoła prowadzi lekcje 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny dla każdej grupy. Uczniowie, którzy uczą się gramatyki polskiej, historii i literatury, poznają bliżej historię i tryb życia Polaków Żytomierszczyzny.

W przyszłości organizacja ma zamiar szukać możliwości organizowania wycieczek do miejsc związanych z historią Polaków na Kijowszczyźnie, Podolu, Wołyniu i Galicji Wschodniej. Również Zjednoczenie Szlachty Polskiej postara się zorganizować dla wszystkich chętnych uczniów szkółki wyjazdy do Polski dla zapoznania się z historią i współczesnym życiem kraju swoich przodków.

Celem danego projektu jest doniesienie do młodzieży pochodzenia polskiego obwodu żytomierskiego języka, historii, literatury, obyczajów i tradycji polskich. Chcemy, aby nasza młodzież wiedziała, do jakiego wielkiego narodu ona należy. Pragniemy całym sercem odrodzić w naszej młodzieży ducha i tradycje naszych wspólnych polskich przodków. Bo jesteśmy Polakami i jesteśmy dumni z tego!

 Biuro prasowe ZSP

 

Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej:

Pomoc Polakom, mieszkającym na Żytomierszczyźnie, w ożywieniu identyczności narodowej jest jednym z głównych zadań Zjednoczenia Szlachty Polskiej. Dlatego, na początku roku akademickiego, zdecydowaliśmy się otworzyć bezpłatną Szkołę wiedzy o Polsce przy naszej organizacji. Lekcje prowadzą kwalifikowani nauczyciele. Wraz z językiem polskim, uczniowie poznają także podstawowe informacje o polskiej historii i kulturze.

Będziemy także szukać możliwości dla organizacji wycieczek do miejsc związanych z historią Polaków. Chcemy  aby nasza młodzież wiedziała do jakiego wielkiego narodu ona należy. Bo jesteśmy Polakami i jesteśmy dumni z tego!

Irena Zagladko, nauczyciel w Szkole Wiedzy o Polsce

W Szkole Wiedzy o Polsce można ciągle doskonalić swoje umiejętności językowe, polskiego uczą się tutaj zarówno dzieci od 6 lat, jak i dorośli. Jest to pierwszy rok, w którym prowadzono naukę języka polskiego. Bez względu na to uczy się tutaj ponad 20 osób.

Staramy się przekazać naszym uczniom maksimum informacji o polskiej kulturze, tradycjach, historii i literaturze. Staramy się opowiedzieć  o wszystkich wielkich Polakach, którzy zasłużyli się dla historii Ojczyzny i całego świata. Staramy się, aby nasi uczniowie zdobyli dogłębną wiedzę i to ułatwiło im zdanie rozmowy kwalifikacyjnej dla otrzymania Karty Polaka, a dzieciom pomogło dostać się na studia do Polski.

 

Anna Denysiewicz, nauczyciel w Szkole Wiedzy o Polsce:

Uczą się tutaj dzieci polskiego pochodzenia, ale także przychodzą dzieci z ukraińskich rodzin, które chcą więcej wiedzieć o Polsce i o jej tradycjach, kulturze oraz historii. Znajomość języka pozwala otrzymać Kartę Polaka, a ukraińska młodzież posługująca się językiem polskim może podjąć studia na polskich uczelniach. Nie tylko wygodne położenie geograficzne, lecz także szerokie możliwości znalezienia lepszej pracy, skłonią ukraińskich studentów do podjęcia nauki w Polsce. Polski dyplom daje wiele możliwości.