17 czerwca w Żytomierzu odbyła się konferencja naukowa na temat wielkiego Polaka, premiera II RP zorganizowana przez Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Oficjalnego otwarcia konferencji „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim” odbywającej się w jednym z żytomierskich hoteli dokonała prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk. Uczestników powitali goście honorowi: konsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Przemysław Szymański oraz sekretarz Rady Miasta i prezes obwodowego oddziału partii Samopomoc Natalia Czyż.

W dyskusji o bogatej osobowości Ignacego Jana Paderewskiego wzięli udział naukowcy, historycy, publicyści i samorządowcy z Żytomierza oraz Kijowa: prof. dr hab. nauk historycznych Iwan Jarmoszyk, dr hab. nauk historycznych Sergiusz Stelnykowicz, dr nauk historycznych Andrzej Racilewicz, dr nauk politycznych Wiktoria Zagórska-Antoniuk, dr Anatolij Kalenyczenko (Instytut Sztuki, Folkloru i Etnologii NANU w Kijowie), metodolog Wydziału Historycznego Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki Irena Denysiewicz, główny specjalista Żytomierskiego Archiwum Obwodowego Jurij Kondratiuk, znani krajoznawcy Georgij Mokrycki i Wiktor Lipiński, dyrektor Domu Polskiego Irena Perszko, publicysta Jurij Rudnicki, redaktor kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk, nauczycielki Szkoły Wiedzy o Polsce działającej przy żytomierskim Zjednoczeniu Szlachty Polskiej Wiktoria Galicka i Irena Zagładźko oraz publicyści, intelektualiści, przedstawiciele mediów i studenci.

Bardzo ciekawy wykład o niemal wszystkich aspektach osobowości oraz dziedzinach działalności Ignacego Jana Paderewskiego wygłosił prof. dr hab. Iwan Jarmoszyk. O wizji relacji polsko-ukraińskich i koncepcjach geopolitycznych wybitnego polskiego polityka i męża stanu II Rzeczypospolitej fascynująco opowiedział dr Andrzej Racilewicz. Muzyczna i kulturowa spuścizna światowej sławy polskiego pianisty, wirtuoza i kompozytora była tematem frapującego wykładu dr. Anatolija Kalenyczenki. Nieznane szerzej informacje o rodowodzie i małej ojczyźnie syna ziemi wołyńskiej i podolskiej przedstawił Jurij Kondratiuk. Wystąpienia i wypowiedzi pozostałych prelegentów były nie mniej interesujące.

Uczestnicy konferencji „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim” zgodnie doszli do wniosku, że Paderewski odegrał bardzo ważną rolę w odrodzeniu niepodległego państwa polskiego i tworzeniu ładu wersalskiego (światowego porządku ustalonego po zakończeniu I wojny światowej) oraz uznali jego znaczący wkład w światową sztukę muzyczną. Każdy dowiedział się wielu nowych ciekawych faktów o człowieku, o którym prezydent USA Franklin D. Roosevelt pisał jako o „współczesnym nieśmiertelnym”.

Spotkanie upiększył wykonaniem pieśni patriotycznych Polski Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego pod kierownictwem artystycznym Jana Krasowskiego.

Włodzimierz Iszczuk, Zdjęcia Dmitry Gusarkin