Stało to możliwe dzięki warsztatom „Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą”, zorganizowanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz Fundację „Nowy Staw”. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”.

3-5 września, coroczny  Forum, porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, zgromadził ponad 2,5 tys. wpływowych osób (polityków, urzędników i przedsiębiorców) z niemal wszystkich państw Europy Środkowej.  W ciągu 23 lat elity polityczne, gospodarcze i intelektualne z Europy Środkowo-Wschodniej podejmują w Krynicy dialog o przyszłości Europy i świata, a w tym roku było wiele mówiono także o perspektywach integracji europejskiej Ukrainy.

W kuluarach rozmawiali również o Żytomierzu, ponieważ przedstawicielka kwartalnika „Głos Polonii” Tetiana Paszkiewicz opowiedziała delegatom o polskiej społeczności na Polesiu. Również poinformowała publiczność o kolejnej rocznice urodzin miasta, obchodzonej w tych dniach w Żytomierzu. W trakcie nieformalnych rozmow dziennikarce udało się spotkać niektórych wpływowych polskich polityków. Wsród nich byłe premierowie Kazimierz Marcinkiewicz oraz Jarosław Kaczyński, którzy chętnie przekazali żytomierzanom życzenia z okazji 1129 rocznicy Dnia Miasta.