W dniach 24 – 25 września 2013 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie Konferencji „Polskie media na Wschodzie”, w której uczęstniczyli wydawcy i redaktorzy z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi, wśród nich wydawca naszego czasopisma Natalia Kostecka-Iszczuk, została założona Federacja Polskich Mediów na Wschodzie. Kwartalnik „Głos Polonii” stał jednym z założycieli tej międzynarodowej organizacji.

Na Konferencji, którą otworzył wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, wygłosili przemówienia: wiceminister Spraw Zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; wicedyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski; przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna;  przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Adam Lipiński oraz wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Łukasz Abgarowicz.

Uczestnicy konferencji zwracali szczególną uwagę na istotną role polskich mediów na Wschodzie. Uznali, że są oni istotnym składnikiem polskiej polityki  zagranicznej, odgrywający szczególnie ważną rolę w zakresie walki o zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Oni także zgodzili się z opinią, że, media na Wschodzie, pełnią również rolę integracyjną, oświatową oraz opiniotworczą wobec tamtejszych środowisk polskich. Są wizytówką Polski, pełniąc zarazem rolę promotora RP wobec społeczeństw państw, w których działają.

W stanowisku końcowym, przyjętym przez uczestników konferencji, mówi się, że nowoutworzona Federacja Mediów Polskich na Wschodzie będzie „poważnym i podmiotowo traktowanym partnerem do rozmów dla wszystkich agend państwa polskiego zajmujących się wspieraniem Polaków na Wschodzie”. Między innym Federacja postuluje: wpisanie wspierania mediów polonijnych do priorytetów MSZ; przywrócenie finansowania mediów polskich na Wschodzie do poziomu z 2011 roku, wprowadzenie trzyletniego systemu finansowania polskich mediów na Wschodzie, zapewnienie przejrzystości ogłaszanych konkursów, udział przedstawiciela Federacji w pracach Komisji w MSZ rozstrzygającej o przyznaniu pieniędzy na projekty dotyczące współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Organizatorami Konferencji wystąpiły: senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Fundacją „Wolność i Demokracja” oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.