Najpierw pojawiła się na szkolnej tablicy informacja dnia: dotarły dwie duże paczki z Polski. Fundacja „Oświata Polska za Granicą” podarowała uczniom Szkoły Wiedzy o Polsce kolejne gry planszowe. Ich bohaterem jest Europek – smok, który wybrał się w odwiedziny do swego wawelskiego kuzyna. Można w tej podróży po Europie wziąć udział. Z radością przyjęliśmy zaproszenie do gry.
15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej świętowaliśmy więc z Europkiem, odwiedzając na mapie unijne kraje.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu„Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Teresa Cwalina