W dniach 7-10 lipca Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego gościł młodych finalistów Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”, w której wzięli udział uczniowie 10-11 klas ze Lwowa, z Żytomierza i Stanisławowa.

Wyjazd do Opola był jedną z nagród, jaką otrzymali finaliści olimpiady zorganizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego i Konsulat Generalny RP we Lwowie. Ci, którzy zdecydują się podjąć dalszą naukę w Opolu, mogli przy okazji zapoznać się z ofertą edukacyjną Instytutu Politologii oraz złożyć dokumenty na studia.

Podczas pobytu w Polsce młodzież z Kresów spotkała się z dyrektorem Instytutu dr. Lechem Rubiszem i dr Ewą Ganowicz, adiunkt z Katedry Studiów Regionalnych. Lech Rubisz podkreślił bardzo wysoki poziom wiedzy młodych Kresowian, a Ewa Ganowicz opowiedziała o przyszłości, jaka czeka absolwentów politologii.

Młodzież odwiedziła ratusz, gdzie przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa, absolwent Instytutu Politologii, opowiedział jej o historii miasta, o tutejszym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej i „Piastonaliach” – święcie kultury studenckiej, oraz oprowadził po siedzibie władz miejskich, między innymi pokazał gabinety swój i prezydenta miasta. Z pobytu w Opolu młodzi Kresowianie wynieśli wiele informacji o przeszłości i kulturze miasta.

Przyszłymi studentami cały czas opiekowali się przedstawiciele samorządu studenckiego na czele z Katarzyną Kałą, a studiujący politologię w Opolu Krzysztof Timofiejuk i Igor Szołtys z Ukrainy podzielili się wrażeniami z pierwszego roku oraz odpowiedzieli na liczne nurtujące młodzież pytania.

Gratulujemy tym żytomierzanom, którzy już od października podejmą studia w Opolu. Serdecznie zapraszamy też uczniów 10 i 11 klas do udziału w następnej olimpiadzie, która odbędzie się na początku 2016 roku. O dodatkowe informacje proszę się zwracać do dyrektorki Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Gorąco dziękujemy tym wszystkim, którzy przygotowali tę niezapomnianą studencką wycieczkę, zwłaszcza władzom miasta Opola, dyrektorowi dr. Lechowi Rubiszowi i dr Ewie Ganowicz oraz samorządowi studenckiemu za ciepłe przyjęcie, troskliwą opiekę i wspaniały pobyt w pięknym mieście Piastów opolskich.

Irena Zagładźko