Ani deszcz, ani zimno nie przeszkodziły najmłodszym patriotom ze Szkoły Wiedzy o Polsce uroczyście świętować Narodowe Święto Niepodległości Polski.

Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na dzień 11 listopada, do którego starannie się przygotowywały. Najmłodsi uczniowie placówki działającej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie własnoręcznie wykonali miniflagi Polski і książeczkę „Katechizm polskiego dziecka”, którymi z dumą chwalili się przed swoimi rodzicami.

Na początku był wykład patriotyczny poprzedzony odegraniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Od pierwszych dźwięków dzieci podchwyciły polski hymn narodowy. Wraz z nauczycielką Alioną Denysiewicz najmłodsi żytomierscy Polacy wykonali patriotyczną gazetkę ścienną poświęconą 97. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski, która odzwierciedlała ich rozumienie tego, co znaczy być patriotą.

Po wykładzie dzieci i rodzice złożyli kwiaty pod płaskorzeźbą Józefa Piłsudskiego w kinie Ukraina, by w ten sposób uczcić pamięć wielkiego Polaka. Uczniowie wzięli udział w minikonkursie dotyczącym postaci sławnego Marszałka Polski. Za prawidłowe odpowiedzi byli nagradzani pięknymi papierowymi serduszkami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali gazetę „MICTO” z artykułem o pobycie Józefa Piłsudskiego w Żytomierzu na przełomie kwietnia i maja 1920 roku. Na zakończenie uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce zapalili znicze i pomodlili się za Bohaterów Niebiańskiej Sotni, którzy oddali życie w walce o wolność.

Natalia Kostecka-Iszczuk,

prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej