40 członków i sympatyków Zjednoczenia Szlachty Polskiej w połowie lipca zwiedziło zabytkowy kompleks historyczny „Zamek Radomyśl” we wschodniej części obwodu żytomierskiego.

Wśród celów Zjednoczenia Szlachty Polskiej jest m.in. kultywowanie języka, tradycji narodowych i kultury polskiej poprzez zwiedzanie historycznych obiektów w obwodzie żytomierskim. Dlatego jego członkowie w niedzielę 13 lipca ruszyli na wycieczkę do Radomyśla, gdzie znajduje się zabytkowy kompleks historyczny.

Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek Radomyśl” to prywatny obiekt turystyczny powstały w latach 2007-2011 z inicjatywy znanej ukraińskiej lekarki i działaczki społecznej dr Olgi Bohomolec. Mieści się na terytorium starego zamku, wybudowanego w czasach I Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamek położony jest na historycznym szlaku handlowym „Via Regia” prowadzącym z Hiszpanii do Rosji. Obecnie program „Via Regia” (tak zwana Europejska Droga Kultury) obejmuje swym patronatem wszystkie zabytki leżące na tym dawnym trakcie królewskim i ma za zadanie wspieranie wymiany kulturalnej i rozwoju turystyki między państwami europejskimi.

Na progu zamku ekipę młodych żytomierzan powitał przewodnik, po czym wszyscy wyruszyli, by oglądać atrakcje kompleksu: park krajobrazowy, Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych, rzeźby z XVII-XIX wieku, pomnik archimandryty Ławry Kijowsko-Peczerskiej Elizeusza i młyn z XIX wieku, który powstał na ruinach dawnej papierni (1612 rok).

Największą atrakcją zamku jest bez wątpienia Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych. Znajduje się w nim prywatna kolekcja ikon i obrazów zbieranych przez 16 lat i odrestaurowanych przy wsparciu Olgi Bohomolec. Po muzeum oprowadzał wycieczkowiczów dyrektor kompleksu Jurij Rudnicki.

Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych jest pierwszą i jedyną na Ukrainie, a być może na świecie tego rodzaju placówką. Jej zbiory obejmują ponad 5000 obrazów i rzeźb (prawosławnych, katolickich i unickich), powstałych w XVI-XX wieku w różnych częściach Ukrainy – od Zakarpacia do Słobożańszczyzny. Szczególne miejsce wśród eksponatów zajmuje wyrzeźbiona z kamienia ikona św. Mikołaja pochodząca z XII wieku.

Wśród pamiątek jest sporo obrazów pochodzących z Huculszczyzny. W muzeum znajduje się także osiem obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej. Pięć z nich jest dostępnych do oglądania, trzy inne są przechowywane w archiwum.

Wszystkie ikony zostały w latach wojującego ateizmu wyrzucone z domów. Wiele z nich zachowało piętno tych smutnych czasów, gdy wiara była prześladowana. Wśród eksponatów znajduje się skrzynia wykonana z ikon czy też okiennica z przeciętego na pół obrazu św. Mikołaja.

W zbiorach muzeum są jeszcze przedmioty kultury materialnej z XVIII-XIX wieku.

− Park krajobrazowy „Zamku Radomyśl” powstał z uwzględnieniem współczesnych wymogów ochrony środowiska. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne została ograniczona do minimum − mówi przewodnik. − Chodząc po parku, można zobaczyć rzadkie gatunki roślin, wśród których są irysy, różowe i białe lilie wodne, angielskie róże ogrodowe, magnolie oraz wymieniony w tzw. Czerwonej Księdze Ukrainy orzech wodny – Trapa rossica.

W czerwcu w pięknej scenerii zamkowego parku odbył się pierwszy chopinowski festiwal muzyki fortepianowej pod gołym niebem. Jego inicjatorami byli Olga Bohomolec i Polski Instytut w Kijowie.

Rodzina Bohomolców może się poszczycić jeszcze paroma wybitnymi przedstawicielami. Przewodnik opowiedział nam m.in. o Franciszku Bohomolcu (1720-1784) − polskim jezuicie, komediopisarzu i poecie, który był jednym ze współtwórców polskiego oświecenia. Z kolei Andrzej Bohomolec (1900-1988), kawalerzysta, brał udział w wojnach 1918-21 i 1939-45. Był też żeglarzem. Jako pierwszy Polak przepłynął Ocean Atlantycki.

Kompleks Historyczno-Kulturalny w Radomyślu wywarł na członkach Zjednoczenia Szlachty Polskiej wielkie wrażenie. Karina Jesypenko, nowa członkini Zjednoczenia, powiedziała: − Zrobiliśmy wiele zdjęć, spacerowaliśmy po pięknym parku i zobaczyliśmy unikatowe ikony i obrazy. Nasz przewodnik, Jurij Rudnicki był wspaniale zorientowany w historii zamku i ludzi z nim związanych.

Anna Denysiewicz, Alina Dębicka