Członkowie Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Związek Szlachty Polskiej” z rodzinami 5 lipca b. r. odwiedzili zabytkowe miejsca w Berdyczowie.

Zwiedzanie rozpoczęli od Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie, parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

O założeniu Berdyczowa i powstaniu Sanktuarium opowiedziała przewodniczka Irena Rozwadowska.

„Historia świątyni rozpoczęła się 2 marca 1634 roku, kiedy to biskup Kijowski Andrzej Szołdrski położył kamień węgielny pod budowę kościoła, – powiedziała przewodniczka. – Pierwszym proboszczem był ojciec Rafał. W czasie budowy kościoła wykorzystano część murów i pomieszczeń dawnego zamku, którego założycielem i posiadaczem był jeden z przedstawicieli rodziny Tyszkiewiczów – Bazyli Tyszkiewicz”.

Obecnie Sanktuarium opiekują się bracia Karmelici Bosi.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak cudowny obraz Matki Bożej Berdyczowskiej, znajdujący się w górnym kościele. Każdego roku w dniu 16 lipca z okazji rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej do jej stóp przychodzą tysiące pielgrzymów z całej Ukrainy i zagranicy, aby pokłonić się i pomodlić. Uroczysta msza święta z ich udziałem odbywa się w najbliższą niedzielę po 16 lipca.

W XIX w. Berdyczów był największym centrum żydowskim na Ukrainie i jednym z największych w Europie. Na terenie zespołu klasztornego jest monument upamiętniający zbrodnię hitlerowską na mieszkańcach Berdyczowa w latach 1941—43.

W czasie wycieczki żytomierzanie odwiedzili również parafialny kościół p. w. Św. Barbary, w którym 14 marca 1850 marca znany francuski pisarz Honoriusz Balzak wziął ślub z dziedziczką Wierzchowni Eweliną Hańską. Wydarzenie to od roku 1966 upamiętnia tablica na murach kościoła.

Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się wiele o tragicznych, a jednocześnie interesujących chwilach z historii Berdyczowa.

Alina Dębicka

P.S. Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie wyraża dziękczynienie dyrektorowi Radia polskiego „Berdyczów” Jerzemu Sokalskiemu za pomoc w organizacji wycieczki dla członków organizacji – uczniow Szkoły wiedzy o Polsce z Żytomierza.