4 listopada 2016 oku na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności”.

W konferencji wzięli udział znani profesorowie i naukowcy z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. W jej trakcie odbył się okrągły stół dedykowany 333. rocznicy bitwy pod Wiedniem.

Współorganizatorami konferencji były: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk, Instytut Historii Ukrainy, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Przypomnijmy, że pięć lat temu organizacja skupiająca potomków szlachty polskiej na Żytomierszczyźnie rozpoczęła wieloletni projekt „Historia jednoczy narody”, w trakcie którego udało się zorganizować pięć konferencji naukowych w Żytomierzu. W ciągu tych lat projekt zyskał popularność i uznanie w środowisku akademickim, co zwiększyło liczbę naukowców zajmujących się zagadnieniami wspólnej polskiej i ukraińskiej historii, polityki międzynarodowej i geopolityki Międzymorza. Dzięki temu badania naukowe prowadzone są na wysokim poziomie, a kolejne konferencje stają się coraz bardziej ciekawe.