W dniu 8 października w Żytomierzu doszło do spotkania delegacji z Kancelarii Prezydenta RP Adrzeja Dudy na czele z kierownikiem Biura do spraw Kontaktu z Polakami za Granicą Moniką Kusztelak  z prezesami polskich stowarzyszeń i młodymi przedstawicielami polskich środowisk i organizacji miasta i obwodu.

W imprezie uczestniczyły prezes Związku Szlachty Polskiej Natalia Kostecka-Iszczuk, dyrektorka Szkoły Więdzy o Polsce przy ZSzP Helena Denysewicz oraz uczniowie placówki oświatowej działającej przy organizacji.

Spotkanie zaczęło się od przeczytania przez pani Monikę Kusztelak listu Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy skierowany do Rodaków mieszkających w Żytomierzu, w którym znalazły się wyrazy poparcia i słowa uznania dla rodaków mieszkających na Ukrainie:

„Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za pamięć o Polsce, za pelęgnowanie polskich tradycji, za pracę jednoczącą wszystkich, którzy czują więzi z Polską oraz w duchu polskości wychowują młode pokolenie Polaków”.

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, w imieniu Pary Prezydenckiej, wręczyli dary: materiały edukacyjne (książki, gry, puzzle) oraz piłki nożne.

Przypomnijmy, że Żytomierz to największe skupisko Polaków na Ukrainie. Przed rozbiorami, do 1795 roku, miasto było stolicą województwa kijowskiego w składzie I Rzeczypospolitej. Potem wchłonęło go Imperium Rosyjskie a następnie Związek Sowiecki. Od 1991 r. to ukraińskie miasto marzy powrócić do rodziny europejskich narodów.