5 listopada 2016 roku w ramach obchodów Narodowego Dnia Niepodległości Polski odbyła się gra terenowa „Ścieżkami legend”, zogranizowana przez zespół młodzieży ze Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Juliana Lublińskiego.

Młodzież poradziła sobie z przygotowaniem gry bardzo dobrze, ponieważ w lipcu brała udział w Letniej Szkole Lidera Polonijnego Ja − Lider przeprowadzonej przez Fundację Wolność i Demokracja, gdzie zdobyła niezbędną wiedzę praktyczną do realizacji takiego przedsięwzięcia.

W zabawie wzięło udział 20 uczniów szkółki sobotnio-niedzielnej im. Jadwigi Jakubowskiej, działającej od 1990 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Juliana Lublińskiego, podzielonych na 5 drużyn. Każda z nich miała własną barwę i nazwę, którą musiała wymyślić dwa dni przed rozpoczęciem gry.

Drużyny: granatowych – Polskie Kwiaty (lider Waleria Kulibaba), żółtych – Dynastia Smoków Wawelskich (lider Jarosław Pawłowski), czerwonych − Warszawskie Syrenki (lider Anastazja Gopanczuk), fioletowych – Trębacze z Wieży Mariackiej (lider Anna Łysiuk) i zielonych – Poznańskie Koziołki (lider Ulana Wasyluk), wystartowały o godz. 13 z kawiarni Fan – kava. Każda musiała się zmierzyć z siedmioma zadaniami. Sześć z nich polegało na odgadnięciu legendy i skojarzeniu miejsca, w którym należało szukać kolejnej podpowiedzi. W zabawie wykorzystano legendy: „Kwiat paproci”, „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O złotej kaczce”, „O trębaczu z Wieży Mariackiej”, „O poznańskich koziołkach”, „O smoku Wawelskim”. Siódmym zadaniem był rebus, którego rozwiązanie kierowało na punkt startowy.

W każdym kolejnym miejscu na drużynę czekał agent, którego można było rozpoznać po biało-czerwonej wstążce na ramieniu i napisie „Ścieżkami legend” oraz jego imieniu. Po odgadnięciu rebusu zespół musiał szybko biec na miejsce startu i ułożyć kartki z zadaniami otrzymanymi w trakcie gry, które utworzyły hasło: POLSKA.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna granatowych − Polskie Kwiaty, drugie żółtych – Dynastia Smoków Wawelskich, trzecie czerwonych – Warszawskie Syrenki, za co zostały uhonorowane dyplomami. Zespoły fioletowych − Trębacze z Wieży Mariackiej i zielonych − Poznańskie Koziołki, mimo że nie zajęły miejsca na podium, aktywnie uczestniczyły w grze i otrzymały dyplomy uczestnictwa. Wszyscy dostali nagrody rzeczowe: laureaci I, II i, III miejsca – książki „Legendy polskie” Wandy Chotomskiej, pozostali podręczniki „Pokochaj polską mowę”. Na wszystkich uczestników czekał też dobry poczęstunek, na który składały się: sok, herbata, woda gazowana, pizza, ciasteczka, cukierki i owoce.

Uczniowie byli zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Oczy im się błyszczały. Stwierdzili, że zadania były ciekawe, choć niełatwe, i że strasznie dużo musieli biegać, ale robili to z wielkim zapałem i przyjemnością. Poprosili o zorganizowanie podobnej zabawy w przyszłości.

Liderka drużyny granatowych Waleria Kulibaba jest uczennicą III roku grupy średniozaawansowanej. W jej ekipie znaleźli się: Waleria Gonczaruk (II rok, grupa średnia), Aleksandr Jakin (II rok, grupa średnia) i Maryna Żowtecka (II rok, grupa śrenia). Drużyna żółtych miała ogromne szanse na zwycięstwo – cały czas była pierwsza, ale przy rozwiązywaniu 5 zadania musiała skorzystać z podpowiedzi dlatego w ogólnej klasyfikacji spadła o jedno miejsce. Jej skład: lider Jarosław Pawłowski (uczeń III roku, grupa średniozaawansowana) oraz Illa Dejneka (I rok, grupa podstawowa), Dymitry Krawczuk (II rok, grupa średnia) i Katarzyna Kowalenko (I rok, grupa podstawowa). W zespole czerwonych byli: lider Anastazja Gopanczuk (II rok, grupa średnia) oraz Walentyna Trocka (II rok, grupa średnia), Julia Wakulenko (II rou, grupa średnia) i Jana Nowakowska (II rok, grupa średnia). Skład grupy fioletowych: lider Anna Łysiuk (III rok, grupa średniozaawansowana) oraz Wadym Kozaczuk (I rok, grupa podstawowa), Władysław Trocki (I rok, grupa podstawowa) i Rusłana Zinkiewicz (I rok, grupa podstawowa). Do drużyny zielonych weszli: liderka Ulana Wasyluk (II rok, grupa średnia) oraz Paweł Czały (II rok, grupa średnia), Karina Gazarowa (I rok, grupa podstawowa) i Kamila Matwijczuk (III rok, grupa średniozaawansowana).

Wiktoria Szewczenko,

prezes Polskiego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego

w Nowogradzie-Wołyńskim

 

Projekt „Quest – Ścieżkami legend” wsparli sponsorzy:

  1. Natalia Gazarowa − kawiarnia Fan – kava
  2. Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego (składki członkowskie)
  3. Oleksander Ostrowski, jeden z uczestników Polonijnej Szkoły Lidera