W sobotę (18 listopada) Pani Prezes Związku Szlachty Polskiej Natalia Iszczuk prowadziła wycieczkę miejscami, związanymi ze znanymi Polakami urodzonymi w Żytomierzu.

Uczestnicy Szkoły Przewodników, która została zorganizowana przez kijowską agencję turystyczną „Frend”, mieli wspaniałą okazję dowiedzieć o zapomnianych polskich działaczach i faktach historycznych oraz różnych stronach życia szlachty polskiej od wieków mieszkającej w stolicy Wołynia Wschodniego.

Niektórzy uczestnicy tak ciekawej wycieczki nigdy dotąd nie mieli okazji wstąpić na terytorium świątyń rzymsko-katolickich oraz nigdy nie słyszeli o historii Żytomierza z okresu I Rzeczypospolitej.

Po wycieczce w celu kontynuowania samoedukacji uczestników, Pani Natalia podarowała wszystkim miłośnikam historii lokallnej prezent – książkę „Polski Żytomierż”, która ukazała się dzięki wniosku Związku Szlachty Polskiej wspartego przez Konsulat Generalny RP w Winnicy.

Mamy nadzieję, że żytomierscy przewodnicy i krajoznawcy będą nadal się kształcić i pogłębiać swą wiedzę o słynnej historii swojego pięknego miasta.

Maryna Hrycka-Annenkowa