8 kwietnia w Żytomierzu odbyła się II tura Olimpiady Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej.

Celem Olimpiady jest popularyzacja idei integracji europejskiej, wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej, rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym, regionalnym i kulturowym, oraz promocja Uniwersytetu Opolskiego. Nagrodą dla najlepszych są studia na UO na kierunkach politologia, dziennikarstwo oraz stosunki międzynarodowe. Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej zorganizował Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego w partnerstwie ze Zjednoczeniem Szlachty Polskiej.

W Olimpiadzie już od dwóch lat biorą udział uczniowie klas maturalnych szkół średnich z Winnickiego Okręgu Konsularnego. W tym roku zgłosiło się do niej 57 osób z Żytomierza i Nowogrodu Wołyńskiego. I tura Olimpiady odbyła się 19 marca. Był to test pisemny w języku polskim z wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej. Do II tury Olimpiady, która polegała na rozmowie kwalifikacyjnej komisji konkursowej z uczestnikami, w trakcie której sprawdzano ich wiedzę i kompetencje w zakresie znajomości tematyki europejskiej, zakwalifikowali się uczniowie aspirujący do studiowania w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia, dziennikarstwo oraz stosunki międzynarodowe. Przewodnicząca komisji dr Ewa Ganowicz pochwaliła uczniów za wysoki poziom wiedzy oraz dobrą znajomość języka polskiego.

Wszyscy biorący udział w Olimpiadzie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Winnicy. Zdobywca I miejsca Maksym Łukomski dostał aparat fotograficzny, uczennice, które zajęły II i III miejsce Aleksandra Kulbaniewicz i Alina Kuzniecowa – odtwarzacze mp3.

Uczestnicy II etapu Olimpiady, którzy wybrali studia w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, zostali nagrodzeni: udziałem w kilkudniowej wycieczce do Opola, bezpłatnym miejscem w akademiku na dziewięć miesięcy, tabletem, miejscem na semestralnych lub rocznych studiach w ramach programu Erasmus w wybranym uniwersytecie partnerskim UO (w Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Niemiec), miejscem na specjalne studia I stopnia umożliwiające uzyskanie trzech dyplomów: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja) oraz stażem studyjnym w Parlamencie Europejskim i płatnym stażem w krajowych biurach europosłów.

Honorowy patronat nad Olimpiadą Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej w Żytomierzu sprawował Konsulat Generalny RP w Winnicy.

Irena Zagładźko,  zdjęcia Dmitry Gusarkin