W Żytomierzu zaczęło wychodzić czasopismo naukowe „Intermarium”. Periodyk powstał w ramach długoterminowego projektu Zjednoczenia Szlachty Polskiej (ZSzP) „Historia jednoczy narody”. W pierwszym numerze znalazły się materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „W jedności siła.Współpraca polsko-ukraińska w kluczowych momentach historii”, która odbyła się 20 czerwca 2014 roku na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki.

Tematyka artykułów zamieszczonych w czasopiśmie obejmuje szeroki zakres problemów z historii stosunków polsko-ukraińskich. Dominują w nim wypowiedzi prelegentów, którzy na konferencji zabierali głos w sekcjach: „Polska-Ukraina: etapy wspólnego postępu”, „Polityka historyczna i polityka pamięci w Polsce i na Ukrainie”, „Poszukiwanie tożsamości w innych przestrzeniach i epokach pogranicznych (XIX w.)”, „Przestrzeń komunikacyjna mediów w Polsce i na Ukrainie” oraz „Polska − Ukraina: od Drugiej Rzeczypospolitej do współczesności”.

Pismo ukazało się na podstawie rekomendacji Rady Naukowej Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I.Franki (protokół nr 4 z 28 listopada 2014 roku). Do rady redakcyjnej „Intermarium” weszło dziesięciu naukowców z uniwersytetów Ukrainy i Polski (wszyscy z tytułami doktora habilitowanego), prezes Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, przewodniczący rady Fundacji Polonia-Ruthenia Robert Czyżewski, redaktor naczelny czasopisma „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk i prezes ZSzP Natalia Kostecka-Iszczuk. Wydawcą pisma jest Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.