W Jaremczu już po raz dziewiąty spotkali się specjaliści od stosunków polsko-ukraińskich.

W trakcie Polsko-Ukraińskich Spotkań obradowali naukowcy z najważniejszych ośrodków akademickich i analitycznych z Polski i Ukrainy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą polsko-ukraińską i placówek dyplomatycznych.

Zebranych na uroczystym otwarciu przywitał w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Podkarpackiego Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pierwszy słowo wstępne wygłosił Wiaczesław Wojnarowski, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Ukrainę Zachodnią, który powiedział, że nie sposób przecenić znaczenia tej konferencji w warunkach rosyjskiej agresji na wschodzie Ukrainy. Emilia Jasiuk, radca Ambasady RP w Kijowie, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowej i Oświatowej, zwróciła uwagę, że relacje społeczne polsko-ukraińskie są coraz intensywniejsze, między innymi za sprawą młodzieży z Ukrainy, która licznie i chętnie podejmuje studia w Polsce. Dodała, że ma nadzieję, że wspólny projekt odbudowy obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan przyniesie szczęśliwy rezultat.

Rafał Dzięciołowski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej, przywołał obraz z Majdanu – weteranów Afganistanu z transparentem „Kto jeśli nie my!?”. Powiedział on, że takie hasło też powinno przyświecać tej konferencji. Musimy bowiem, zdaniem Dzięciołowskiego, mieć wiedzę i świadomość zagrożeń i ideałem byłoby, gdyby wnioski i konkluzje z konferencji stały się obiektem refleksji polityków polskich i ukraińskich. Dzięciołowski przypomniał przy tej okazji wspólną inicjatywę prezydentów Polski i Ukrainy upamiętniającą sprawiedliwych Polaków i Ukraińców, która „niesie ogromny potencjał pozytywny, który może w perspektywie kilku lat uspokoić niepotrzebnie rozchwiane emocje”. Rafał Dzięciołowski dodał, że polityka bilateralna musi być otwarta na zdanie partnera.

Konsul Włodzimierz Sulgostowski, kierownik Wydziału Spraw Prawnych i Opieki Konsularnej konsulatu we Lwowie, poprosił zebranych o dyskusję nawet na najtrudniejsze tematy w sposób otwarty i konkretny, „bo tylko taka formuła może przynieść rezultaty i wzmacniać nasze partnerstwo polsko-ukraińskie”.

Robert Czyżewski, prezes fundacji Wolność i Demokracja, powiedział, że „Polska i Ukraina są skutkiem zderzania, ciągle trwającego procesu”. – Jeżeli to zderzanie zostanie kiedyś przerwane, to będziemy mieć kłopot z bycia sobą. Obecność każdego z nas tutaj nie jest tylko kwestią relacji polsko-ukraińskich. Jest pogłębianiem tego, czym polskość i ukraińskość są w sensie najgłębszym. Polskość oderwana od wschodniości przestaje być sobą. Staje się bladym cieniem tego, co rozkwita w Paryżu, Brukseli, Mediolanie czy gdziekolwiek indziej. To samo mogę powiedzieć o Ukrainie – dodał Robert Czyżewski.

W imieniu Kuriera Galicyjskiego i Klubu Galicyjskiego zebranych przywitał Wojciech Jankowski. – Każdy rok w stosunkach polsko-ukraińskich jest ważny, ale ten był szczególny, trochę trudniejszy. Co roku wszystkie obrady były istotne, te z pewnością będą tym ciekawsze.

Padły przy tej okazji ciepłe słowa pod adresem naszej redakcji z ust Jana Malickiego, który powiedział, że jest wiernym czytelnikiem Kuriera Galicyjskiego i w pewnym sensie martwi się o to czasopismo, bo jest przepełnione treściami intelektualnymi, a współczesny czytelnik coraz rzadziej sięga po takie tytuły.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się dwa panele: poświęcony bezpieczeństwu w regionie, który poprowadził dyrektor Jan Malicki, i historyczny, którego moderatorem był Ihor Hurak, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku. Drugi dzień był poświęcony na zapoznawanie się z turystycznym zapleczem ukraińskiego Podkarpacia i na wizytę poglądową na górze Pop Iwan, gdzie trwają polsko-ukraińskie prace konserwatorskie obserwatorium astronomicznego.

Konferencja odbyła się w dniach 23-25 września 2016 roku w Jaremczu. Organizatorami wydarzenia były Uniwersytet Podkarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytet Warszawski i Kurier Galicyjski.

Albert Iwański