Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza uczniów polskiego pochodzenia w wieku od 15 do 17 roku życia do udziału w pierwszym etapie II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie będącej częścią składową projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Nagrodą główną w Olimpiadzie Historii Polski na Ukrainie są miejsca na studiach na wybranych uniwersytetach polskich.

I etap odbędzie się 11 listopada (sobota) w następujących miastach:
Charków
Chmielnicki
Czerniowce
Iwano-Frankiwsk
Kijów
Lwów
Łuck
Odessa
Równe
Winnica
Żytomierz

Osoby pragnące wziąć udział w pierwszym etapie II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, prosimy o zarejestrowanie się korzystając z formularza zgłoszeń grupowych, jeżeli rejestruje się całą grupę z jednej placówki oświatowej lub z formularza indywidualnego dla uczestników zgłaszających się indywidualnie.
Do placówek oświatowych zostaną wysłane zaproszenia również przez lokalnych organizatorów Olimpiady.

Termin rejestracji upływa wraz z dniem 1 listopada.

Załączamy również link do pobrania zeszłorocznego testu pierwszego etapu. Tegoroczny test będzie miał taką samą formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. W celu jak najlepszego przygotowania się do pierwszego etapu radzimy przyswoić sobie historię Polski w formie przekrojowej, to jest od Polski Piastów (począwszy od Mieszka I) po rok 2005 (śmierć Jana Pawła II).
Studia w Polsce czekają! Niech wygrają najprzykładniejsi!

Do pobrania:

Regulamin

Test z I edycji

Formularz grupowy dla placówek oświatowych